Etiket arşivi: Esenyurt Belediyesi işyeri ruhsatı

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI
ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI

Lokanta, Restaurant, Cafelerin Belediye işyeri ruhsatı, Fabrika, Atölye ve İmalathanelerin işyeri ruhsatı, Kreş, Anaokulu, İlk Öğretim Okulları ve Kolejlerin Belediye işyeri açma ruhsatı, Tesislerin yatırım teşvik belgesi, vb Kurumlar ile ilgili izin belgesi işlemlerin Danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI NASIL ALINIR

Öncelikle Faaliyet göstereceğiniz iş dalına göre Belediyelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatlarına göre işyerinizde olması gereken asgari şartları ve nitelikleri sağlamanız gerekir.

ESENYURT BELEDİYESİ RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
İşyeri Ruhsat Dilekçesi ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
İşyeri Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
Vergi Levhası (Aslı görülecek).
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı.
Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
Konut bölgesindeki işyerleri, apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli MUVAFFAKATNAME.
Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi.
Kira Kontratı (Aslı Görülecek).
İskan Belgesi – İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yapı Ruhsatı).
Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
Ruhsat başvuru sahibi (Vergi Levhasındaki isim) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada sözleşmesi
İşyerine ait Çevre Temizlik, Emlak Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ödendi makbuzu.

İŞYERİNİZDE YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.

İşyeri Ruhsat Başvurusu yapan Şirket ise dilekçeye ve başvuru formuna kaşe basılacak

Şirket imza yetkilisi gelmeyecek ise vekaletnameli temsilci olmalıdır.