Etiket arşivi: ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu
Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yabancı bakıcı hizmetçi çalışma izni başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar. Yabancı bakıcı çalışma izni ve uzatma başvurusunda işveren kişinin neden yabancı çalıştırdığının haklı gerekçesi olması gerekir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü mevzuatları, yönetmelikleri ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10’uncu maddesine göre; Çalışma izin başvurusunun Çalışma Bakanlığınca onaylanması halinde ilk başvuruda 1 yıllık çalışma izni belgesi düzenlenir. Yabancı çalışma izni evde (hasta, Yaşlı veya Çocuk) bakıcısı olarak çalışma izni düzenlenebilir. Özel teşebbüste veya diğer kurumlarda çalışacak olan ve Çalışma Bakanlığınca yapılan incelemede olumlu değerlendirilen çalışma izni başvuruları da 1 yıllık olarak düzenlenir. Yabancı çalışma izni daha sonraki yıllarda uzatma başvurusu aynı şekilde Çalışma Bakanlığına yapılır. Hasta, yaşlı ve çocuk bakıcısı yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni veya yabancı uyruklu çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde gerekli evrakların hazır edilmesi ile çalışma izni uzatma başvurusu yapılır.

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu işlemlerinde ilk başvurular 1 yıl süreli olarak çalışma izni verilir, Daha sonraki yıllarda çalışma izni uzatma başvurusu değerlendirmelerinde 2 yıl olarak çalışma izni uzatılır ve bir sonraki yılda ise 3 yıl olarak çalışma izni süre uzatma belgesi düzenlenmektedir.
Yabancı çalışma izni uzatma işlemi başvurusu Bakanlık yetkili uzmanlarında değerlendirilir ve gerekli belgeler eksik değil ise ve kriterlere uygun ise genelde olumlu olarak uzatma başvurusu sonuçlanır.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Elektronik

Yabancıların çalışma izni uzatma başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e devlet elektronik sisteminden e imza ve KEP hesabı ile gerekli belgelerin sisteme taratma işlemi yapılarak çalışma izni uzatma başvurusu yapılabilmektedir.
Evlerde Hasta bakımı, çocuk bakımı ve ileri yaşlı bakımı ile ilgili yabancı bakıcı çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde elektronik sistemde e-imza ve KEP hesabı ile yapılmaktadır.

Çalışma izni Uzatma Başvurusunda İstenilen Belgeler

YABANCI PERSONEL EVRAKLARI

Pasaport Fotoğraflı Sayfa ve En son giriş yaptığı sayfa
Diploma Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Suret
Çalışma İzin belgesi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

ŞİRKET EVRAKLARI
Kuruluş ve son sermaye ticaret sicil gazetesi
İmza sirküsü
Vergi levhası
En Son Yıl Bilanço ve Gelir tablosu Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Onaylı ıslak mühür imzalı
SGK sigorta 1 aylık hizmet dökümanı ve tahakkuk fişi
Ticaret Odası Faliyet Belgesi
Vergi ve Sigorta Bocu Yoktur yazısı
E-İmza ve KEP Hesabı bilgisi

Not: Bu evrakları scanner ile taratıp turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com adresime gönderirseniz; Belirli süreli iş sözleşmesini hazırlayıp size tekrar e-mail olarak gönderirim işveren ve yabancı personel imzalar; Bize e-mail olarak gelmiş olan yukarıda listede belirttiğimiz belgeler ile Çalışma Bakanlığı işlemlerinizi yapabiliriz.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla
Turgay Turan
Genel Koordinatör
05337667060