RESTORAN RUHSATI

RESTORAN RUHSATI

İstanbul İl sınırları içerisinde bulunan tüm lokanta restoran işletmelerinin Belediye Ruhsatı işlemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Restoran açacak olan işletmecilere kurmayı düşündükleri yeme içme tesislerine ruhsat alımı danışmanlığı veriyoruz.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işyeri açılışı yapacak ya da yapmış firmaların bağlı bulundukları belediyelerden almak zorunda oldukları bir belgedir. Ruhsat iş yerinde yapacağınız işe göre 4 gruba ayrılmıştır.

Sıhhi müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Başvuru için gerekli belgeler;
Vergi levhasının iki adet fotokopisi
Kira kontratı fotokopisi
Tapu fotokopisi
Binanın imar durum belgesi
Nüfus cüzdan fotokopisi
Yangın söndürme tüpü dolum faturası
Portör muayene kartı
Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
Bina sakinlerinden muvafakatname
Olumlu itfaiye raporu
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Sabıka kaydı
Emniyet tahkikat raporu
Mesafe krokisi(cami ve okullardan 100 m. uzakta bulunması gerekiyor)
Yapı sağlamlık raporu
Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi., İmza sirküleri, Faaliyet belgesi, Mesul Müdürlük sözleşme
Gayrisıhhi müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder.

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler