Kategori arşivi: Yabancı uyruklu işçi çalıştırma başvuru

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu
Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yabancı bakıcı hizmetçi çalışma izni başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar. Yabancı bakıcı çalışma izni ve uzatma başvurusunda işveren kişinin neden yabancı çalıştırdığının haklı gerekçesi olması gerekir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü mevzuatları, yönetmelikleri ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10’uncu maddesine göre; Çalışma izin başvurusunun Çalışma Bakanlığınca onaylanması halinde ilk başvuruda 1 yıllık çalışma izni belgesi düzenlenir. Yabancı çalışma izni evde (hasta, Yaşlı veya Çocuk) bakıcısı olarak çalışma izni düzenlenebilir. Özel teşebbüste veya diğer kurumlarda çalışacak olan ve Çalışma Bakanlığınca yapılan incelemede olumlu değerlendirilen çalışma izni başvuruları da 1 yıllık olarak düzenlenir. Yabancı çalışma izni daha sonraki yıllarda uzatma başvurusu aynı şekilde Çalışma Bakanlığına yapılır. Hasta, yaşlı ve çocuk bakıcısı yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni veya yabancı uyruklu çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde gerekli evrakların hazır edilmesi ile çalışma izni uzatma başvurusu yapılır.