Kategori arşivi: Cafe restaurant açmak için gerekli belgeler

İŞYERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İŞYERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeni bir işyeri kurmak ve Belediyeden ruhsat almak için plan yapmadan ve hazırlıklara başlamadan önce; nasıl işyeri açılır?, aranan şartlar nelerdir? Belediye işyeri açmak için gerekli evraklar nelerdir? sorunlarınızın cevabını bilmeniz ve öğrenmeniz gerekir. İşyeri açmak için ne tür koşullar aranıyor, İtfaiye ruhsatı gereklimidir veya personellerinizde aranan şartları bilmeniz gerekir. Bu yazımızda Belediye mevzuatlarına göre işyeri açmak için ne tür evraklar gerekli bunu göreceğiz.

Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Başvuru formu,
 • Tapu fotokopisi,
 • İskan,
 • Kira kontratının aslı ve fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Yerleşim yeri belgesi,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
 • Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
 • Meslek odası veya ticaret odası kaydı,
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.
 •  Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri ; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.
 • Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
 • Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Başvuru formu,
 • Tapu fotokopisi,
 • İskan,
 • Kira kontratının aslı,
 • Vergi levhası,
 • İkametgah senedi,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İtfaiye raporu (Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
 • İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
 • Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
 • Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
 • Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
 • Gıda üretimi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi,
 • Gıda üretimi yapılan işletmelerin çalışanlarına ait “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu.

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Başvuru formu,
 • Tapu fotokopisi,
 • İskan,
 • Yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır),
 • Kira kontratının aslı,
 • Vergi levhası,
 • İkametgah senedi,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İtfaiye raporu ( Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
 • Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf ( Şahıs ise),
 • İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
 • İşyerinde çalışanların ikametgahı, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, sağlık
 • raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),
 • Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,
 • Güvenlik kamerasının fatura fotokopisi,
 • Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
 • Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
 • Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
 • Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.