Kategori arşivi: Belediyeden pansiyon ruhsatı nasıl alınır

Pansiyon Turizm Belgesi

Pansiyon Turizm Belgesi

Pansiyon Turizm Belgesi
Pansiyon Turizm Belgesi

Pansiyon ruhsatı almak isteyen işletme sahipleri, Kendi tapulu binası olan kişiler veya kiralık, satılık bir binayı satın alıp pansiyon yapmak isteyen kişiler, öncelikle pansiyonlarda olması gereken asgari şartların neler olduğunu bilmesi gerekir. Pansiyon yapmak isteyenler, arsalarının imarlı veya imarsız olup olmadığını bilmelidirler. Otel Konaklama tesisi veya Pansiyon yapmak isteyen yatırımcılar, Pansiyonlarda en az 5 oda şartı olması gerektiğini bilmelidirler.

Pansiyonlar işletmesi kolay, yönetimi basit olan, fazla personel gerektirmeyen tesislerdir. Pansiyonlarda müşterilerin yemeği, işletme tarafından karşılanır veya pansiyonda yemek yapmaya müsait mutfak vardır ve müşteri kendi yemeğini yapabilir.

Pansiyonda olması gereken nitelik ve fiziki koşullar ve kapasite.
Pansiyonda Giriş holü olması gerekir.
Pansiyonda müşteriye emanet hizmeti verilmelidir, (Müşteri valiz, çanta vb eşyalarını koyacağı emanet odası)
Müşterilerin oturacağı masa sandalye olan oturma alanı, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek, yazlık tesislerde kısmen de açık da olabilen, yeterli kapasitede bir salon olmalıdır.
Müşterilerin yemek ihtiyacının işletme tarafından karşılanması halinde pansiyon mutfağında ihtiyaca göre yeterli sayıda buzdolabı, pişirme, ızgara vb mutfak donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları olmalıdır.
İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap sistemi olmalıdır.

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

Belediyelerin ruhsat başvuruları, Müdürlüğün müracaatları  değerlendirme kriterleri, Lokanta, Fabrika, Otel, Kreş, Depo vb işyerleri için ruhsat nasıl alınır, Şirketlerin başvuruları nasıl yapılır eğer  işletme veya fabrika şahıs ise nasıl başvuru yapılacağı, Lokanta, Cafe vb tesis ise nasıl başvuru yapacağı gibi konuları işleyeceğiz.

Belediyeler işyerlerinin kanun ile belirlenmiş iş dallarına göre ve bulundukları bölgedeki koşullara göre bir çok detay hakkında bilgi ve belge ile işyerlerinin ruhsat başvurularını değerlendirir.

BELEDİYE İŞYERİ AÇMA RUHSATI NASIL ALINIR

Belediyelerin sınırları içerisinde açılan işyerlerinin ruhsatlandırılması işyerinin faaliyet konusuna göre yapmış olduğu için niteliği ve işyerinin niteliklerine bakılır. Belediye Ruhsat Başvurusu işlemleri ile ilgili yönetmelik ve ruhsat düzenlemesinde aranan şartlar kriterler konulu yazımızdır. 3572 Sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden, Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırma, Denetleme ve Takip hizmetlerini yürütmek, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, Bilimsel ve Teknolojik gelişmelerden yararlanarak İmar Planları çerçevesinde Modern ve Kalite Kent oluşumunda yönlendirici görevleri yapmaktır. Ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılarak haksız rekabetin önüne geçmeye ve mükellefler arasında ayırım yapmadan ruhsat verilmesi sağlanmaktadır.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere Belediye Ruhsat Müdürlüğüne başvuran Sıhhi, Gayrisıhhi müesseselerin ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri yönden kontrollerini yapmak; yasa ve yönetmelikler kapsamında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek Belediyelerin öncelikli amacıdır Bu amaç çerçevesinde Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan insan sağlığına zarar veren, çevreyi estetik açıdan kirleten ve gürültü kirliliği oluşturan tüm unsurları bertaraf ederek, toplum sağlığını korumak, daha güvenli, yasalara uygun bir kent inşa edilmesine katkı sağlamaktır. Bu gaye ile Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı alımı için gerekli şartlar ve koşullar sağladığında Belediye ruhsat başvurusu olumlu neticelenir.