Kategori arşivi: Asansör işletme ruhsatı için gerekli belgeler

Asansör ruhsatı nereden alınır

Asansör ruhsatı nereden alınır

Asansör ruhsatı nereden alınır
Asansör ruhsatı nereden alınır

Bulunduğunuz bölgedeki İlçe Belediyesine başvuru yaparak asansör ruhsatı talebinde bulunabilirsiniz. Mevzuatlar ve yönetmelikler ile belirlenmiş olan Asansör tescil belgesi işlemleri için gerekli olan şartlar ve gerekli olan belgeler aşağıda kısaca yazılmıştır.

Belediye Ruhsat Başvurusu ile ilgili servis Asansör belgelendirme müracaatlarını değerlendirir iken Asansörleri şu şeklide tanımlar ve Asansör tescil belgesi işlemlerinde sırası ile Asansörlerde uyulması gereken koşulların yerine getirilip getirilmediğine bakarlar. Asansörler, yürüyen merdivenler, yürüyen yol gibi donanımların ruhsat başvuru işlemlerini denetlerler ve asansörleri gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek, Belediyeye yapılan asansör ruhsatı başvurularını değerlendirip ona göre ruhsat düzenlemesi yapılır. Ayrıca Belediyeler Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparlar ve asansör muayene raporu düzenlerler.

Asansör ruhsatı nasıl alınır

Asansör ruhsatı nasıl alınır
Asansör ruhsatı nasıl alınır

Asansör ruhsatı başvuru dosyasında Sanayi Sicil Belgesi gereklidir. Sanayi Sicil Belgesi ise işlemleri Bilim ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinden yürütülmektedir. Asansör ruhsat başvurusunda Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu gereklidir.

Asansör işletme ruhsatı nasıl alınır konulu yazımızda devam eden gerekli evraklar ile ilgili olarak AT/AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti ve ayrıca Bilim ve Teknoloji Bakanlığından Garanti Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü TSE hizmet yeterlilik belgesi vb bir çok belgeye ihtiyaç vardır.

Turizm Sektöründe Bulunan Tesislerde Asansör düzenlemesi  mevzuata göre şu şekildedir. Asansör kullanımı zorunlu olan tesislerde, asansörün ulaştığı kattan aşağı veya yukarı doğru müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısı; bir, iki ve üç yıldızlı oteller için en fazla üç, dört yıldızlı oteller için en fazla iki, beş yıldızlı oteller için ise en fazla bir olması durumunda bu katlar için asansör aranmaksızın müşteri merdiveni kullanımı işlev ve yöre özellikleri göz önünde bulundurularak kabul edilebilir. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunur.

 Asansör Garanti Belgesi Ruhsatı

Garanti Belgesi Satış Sonrası Hizmetler ve Yetkili Servis ile İlgili Şartlar

 1. Asansör monte eden piyasaya arz ettiği yeni asansöre ilişkin olarak ek-4’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde garanti belgesini düzenlemek zorundadır.
 2. Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir.
 3. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek aksam veya parça iki yıldan az olmamak üzere garanti edilir.
 4. Garanti belgesinde tanımlanacak olan azami tamir süresi on beş günden fazla olamaz. Bina sorumlusunun garanti kapsamında yapacağı ücretsiz onarım talebi, azami tamir süresi içinde asansör monte eden tarafından yerine getirilir.
 5. Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen her yeni asansöre yönelik garanti süresi boyunca sunulacak olan bakım hizmeti, bina sorumlusunun başka bir asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalayacağını beyan etmemesi durumunda, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından verilir.
 6. Bina sorumlusunun garanti süresi içerisinde bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalaması, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte edenin garanti ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırır.
 7. Garanti süresi içerisinde bakım ücreti ile ilgili şartlar, asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında imzalanacak olan asansör yapım sözleşmesinde belirlenir.

Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler

Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler
Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler

Asansör ruhsatlandırılması süreci Belediyelerin Ruhsat Müdürlükleri aracılığı ile yürütülür Asansör tescil belgesi işlemleri ile ilgili gerekli belgeler aşağıda sırası ile yer almaktadır.

Asansör ruhsatı için gerekli belgeler

 • Sanayi Sicil Belgesi,
 • Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
 • AT /AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,
 • Garanti belgesi,
 • TSE hizmet yeterlilik belgesi,
 • Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansörü yapan firmaya kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,
 • İlk periyodik kontrol raporu,
 • TSE tarafından düzenlenmiş asansör periyodik kontrol raporu, Kontrol sonuç değerlendirmesi uygun işaretlenmiş olması gerekmektedir.
 • CE belgesi,
 • 3 takım proje( Makine ve Elektrik Mühendisleri odasınca onaylı),
 • Mühendislerin SMM belgesi,
 • Yapı Ruhsatı Sureti.

Asansör Firmalarının tescil alabilmeleri için almaları zorunlu bir belgedir. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.