YENİ YAPI

YENİ YAPI
Yapımına başlamak için Yapı Ruhsatı alınan veya yapımı yeni tamamlanmış olup oturulabilmesi için Yapı
Kullanma İzin Belgesi alınan yapıdır.

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler