YAPI YÜZÖLÇÜMÜ

YAPI YÜZÖLÇÜMÜ
Yapının dış duvarları içinde kalan, balkonlar hariç bodrum ve çatı katları dahil iskanı (kullanımı) mümkün olan bütün katların kullanım alanlarının toplamıdır.

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler