YAPI NEDİR

YAPI NEDİR
Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve
tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. (3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesi)

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler