Yapı İnşaat Alanı

Yapı İnşaat Alanı

Binalarda ışıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar
dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanıdır

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler