BİNA

BİNA

Kendi başına kullanılabilen, bir veya daha fazla odayı iç ve dış duvarların çevirdiği, diğer alanları da kapsayan
çatı ile örtülmüş, temelden çatıya kadar uzanan; konut, tarımsal, endüstriyel, sınai, kültürel, dini, idari ve ulaştırma amacı için tasarlanmış taşınmayacak yapılardır.

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler