Bina içi ortak alan

Bina içi ortak alan

Bina içindeki giriş holleri, ışıklıklar, merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer
dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler