Belediye Yapı Ruhsatı

Belediye Yapı Ruhsatı
Yapı Ruhsatı, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, yapımına başlanacak yapılar için
belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilmesi zorunlu bir belgedir .

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler