ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu işlemlerinde ilk başvurular 1 yıl süreli olarak çalışma izni verilir, Daha sonraki yıllarda çalışma izni uzatma başvurusu değerlendirmelerinde 2 yıl olarak çalışma izni uzatılır ve bir sonraki yılda ise 3 yıl olarak çalışma izni süre uzatma belgesi düzenlenmektedir.
Yabancı çalışma izni uzatma işlemi başvurusu Bakanlık yetkili uzmanlarında değerlendirilir ve gerekli belgeler eksik değil ise ve kriterlere uygun ise genelde olumlu olarak uzatma başvurusu sonuçlanır.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Elektronik

Yabancıların çalışma izni uzatma başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e devlet elektronik sisteminden e imza ve KEP hesabı ile gerekli belgelerin sisteme taratma işlemi yapılarak çalışma izni uzatma başvurusu yapılabilmektedir.
Evlerde Hasta bakımı, çocuk bakımı ve ileri yaşlı bakımı ile ilgili yabancı bakıcı çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde elektronik sistemde e-imza ve KEP hesabı ile yapılmaktadır.

Çalışma izni Uzatma Başvurusunda İstenilen Belgeler

YABANCI PERSONEL EVRAKLARI

Pasaport Fotoğraflı Sayfa ve En son giriş yaptığı sayfa
Diploma Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Suret
Çalışma İzin belgesi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

ŞİRKET EVRAKLARI
Kuruluş ve son sermaye ticaret sicil gazetesi
İmza sirküsü
Vergi levhası
En Son Yıl Bilanço ve Gelir tablosu Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Onaylı ıslak mühür imzalı
SGK sigorta 1 aylık hizmet dökümanı ve tahakkuk fişi
Ticaret Odası Faliyet Belgesi
Vergi ve Sigorta Bocu Yoktur yazısı
E-İmza ve KEP Hesabı bilgisi

Not: Bu evrakları scanner ile taratıp turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com adresime gönderirseniz; Belirli süreli iş sözleşmesini hazırlayıp size tekrar e-mail olarak gönderirim işveren ve yabancı personel imzalar; Bize e-mail olarak gelmiş olan yukarıda listede belirttiğimiz belgeler ile Çalışma Bakanlığı işlemlerinizi yapabiliriz.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla
Turgay Turan
Genel Koordinatör
05337667060

İŞYERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İŞYERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeni bir işyeri kurmak ve Belediyeden ruhsat almak için plan yapmadan ve hazırlıklara başlamadan önce; nasıl işyeri açılır?, aranan şartlar nelerdir? Belediye işyeri açmak için gerekli evraklar nelerdir? sorunlarınızın cevabını bilmeniz ve öğrenmeniz gerekir. İşyeri açmak için ne tür koşullar aranıyor, İtfaiye ruhsatı gereklimidir veya personellerinizde aranan şartları bilmeniz gerekir. Bu yazımızda Belediye mevzuatlarına göre işyeri açmak için ne tür evraklar gerekli bunu göreceğiz.

Belediye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Başvuru formu,
 • Tapu fotokopisi,
 • İskan,
 • Kira kontratının aslı ve fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Yerleşim yeri belgesi,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
 • Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
 • Meslek odası veya ticaret odası kaydı,
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.
 •  Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri ; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.
 • Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
 • Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Başvuru formu,
 • Tapu fotokopisi,
 • İskan,
 • Kira kontratının aslı,
 • Vergi levhası,
 • İkametgah senedi,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İtfaiye raporu (Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
 • İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
 • Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
 • Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
 • Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
 • Gıda üretimi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi,
 • Gıda üretimi yapılan işletmelerin çalışanlarına ait “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu.

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Başvuru formu,
 • Tapu fotokopisi,
 • İskan,
 • Yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır),
 • Kira kontratının aslı,
 • Vergi levhası,
 • İkametgah senedi,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İtfaiye raporu ( Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
 • Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf ( Şahıs ise),
 • İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
 • İşyerinde çalışanların ikametgahı, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, sağlık
 • raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),
 • Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,
 • Güvenlik kamerasının fatura fotokopisi,
 • Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
 • Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
 • Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
 • Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

• Başvuru formu,
• Tapu fotokopisi,
• İskan,
• Kira kontratının aslı ve fotokopisi,
• Vergi levhası,
• Yerleşim yeri belgesi,
• Nüfus cüzdanı sureti,
• 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
• Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
• Meslek odası veya ticaret odası kaydı,
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.
• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri ; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekmektedir.
• Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
• Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

• Başvuru formu,
• Tapu fotokopisi,
• İskan,
• Kira kontratının aslı,
• Vergi levhası,
• İkametgah senedi,
• Nüfus cüzdanı sureti,
• İtfaiye raporu (Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
• 3 adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise),
• İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
• Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
• Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
• Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
• Gıda üretimi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi,
• Gıda üretimi yapılan işletmelerin çalışanlarına ait “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibareli sağlık raporu.

Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

• Başvuru formu,
• Tapu fotokopisi,
• İskan,
• Yönetim planı (Tapudan ya da yöneticiden alınır),
• Kira kontratının aslı,
• Vergi levhası,
• İkametgah senedi,
• Nüfus cüzdanı sureti,
• İtfaiye raporu ( Bu raporun başvuru işlemi Müdürlüğümüzce yapılmaktadır),
• Şirket başvurularında şirkete ait imza sirküleri, faaliyet belgesi ve sicil gazetesi,
• 3 adet vesikalık fotoğraf ( Şahıs ise),
• İşyerinin açık adresini gösteren kroki,
• İşyerinde çalışanların ikametgahı, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu (alınan sağlık raporunda “bulaşıcı hastalığı yoktur” ibaresi olmalıdır),
• Ruhsat başvurusunun tüzel kişilik adına yapılması halinde mesul müdür görevlendirilmek zorundadır,
• Güvenlik kamerasının fatura fotokopisi,
• Meslek odası veya Ticaret Odası kaydı,
• Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
• Çevre Temizlik Vergisi makbuzu,
• Gıda işi yapılan işletmelerden atık yağ sözleşmesi.

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI
ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI

Lokanta, Restaurant, Cafelerin Belediye işyeri ruhsatı, Fabrika, Atölye ve İmalathanelerin işyeri ruhsatı, Kreş, Anaokulu, İlk Öğretim Okulları ve Kolejlerin Belediye işyeri açma ruhsatı, Tesislerin yatırım teşvik belgesi, vb Kurumlar ile ilgili izin belgesi işlemlerin Danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

ESENYURT BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSATI NASIL ALINIR

Öncelikle Faaliyet göstereceğiniz iş dalına göre Belediyelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı mevzuatlarına göre işyerinizde olması gereken asgari şartları ve nitelikleri sağlamanız gerekir.

ESENYURT BELEDİYESİ RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER
İşyeri Ruhsat Dilekçesi ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
İşyeri Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
Vergi Levhası (Aslı görülecek).
Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı.
Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
Konut bölgesindeki işyerleri, apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli MUVAFFAKATNAME.
Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi.
Kira Kontratı (Aslı Görülecek).
İskan Belgesi – İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yapı Ruhsatı).
Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
Ruhsat başvuru sahibi (Vergi Levhasındaki isim) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada sözleşmesi
İşyerine ait Çevre Temizlik, Emlak Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ödendi makbuzu.

İŞYERİNİZDE YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.

İşyeri Ruhsat Başvurusu yapan Şirket ise dilekçeye ve başvuru formuna kaşe basılacak

Şirket imza yetkilisi gelmeyecek ise vekaletnameli temsilci olmalıdır.