Yabancıların İşyeri Açması

Yabancıların İşyeri Açması

Yabancıların İşyeri Açması
Yabancıların İşyeri Açması

Yabancı uyruklu şahıs mükellefiyeti kişilerin işyeri açması ile ilgili ruhsat alımı süreci ile ilgili bilgilendirme yazımızdır. Yabancıların işyeri açılışı konusunda gerekli olan evraklar ve yapılması gerekli işler.
İranlı, Iraklı, Suriyeli, Yemenli, Tunuslu, Türkmenistanlı, Özbekistanlı, Azerbaycanlı vb bir çok ülkenin yabancı uyruklu kişileri Türkiye’de işyeri açmak ve çalıştırmak istediğinde Mutlaka Belediyeden işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alması gerekir, Yabancıların Türkiye’de işyeri açma şartları mevzuatı konusunda 20 yılı aşkın tecrübemizle ve İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Antalya ve Mersin illerindeki şubelerimizle Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsat işlemleri, Yabancıların çalışma izni işlemleri, yabancıların oturum izni ve Yabancıların vatandaşlık izni işlemleri giri bir çok konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Saygılarımızla
Turgay Turan

İşyeri Ruhsatı

İşyeri Ruhsatı

İŞYERİ RUHSATI
İŞYERİ RUHSATI

Belediye sınırları içerisinde bulunan Lokantalar, Restaurantlar, Kafeler vb. yeme içme işyeri, Fabrikalar, İmalathaneler, Depolar vb tesis niteliğindeki işyeri, Özel okul, Anaokulu, Kreş vb eğitim kurumları işyeri ruhsatı almaları gerekir.

Faaliyet göstereceğiniz iş dalına göre işyerinizde olması gereken asgari şartları yerine getirdiğinizde Şirket  iseniz Ticaret Sicil Gaztesi, İmza sirküsü, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi ve mevzuatta yazan diğer evraklar, Şahıs firması iseniz Nüfus Cüzdanınız, Vergi Levhanız ve mevzuatta yazan diğer evraklar ile  Belediyelerin Ruhsat Müdürlüğü’ne İşyeri ruhsatı başvurusu yapabilirsiniz.

İşyeri Ruhsatı Alma Şartları

İşyeri Ruhsatı Alma Şartları
İşyeri Ruhsatı Alma Şartları

Gıda işleme tesisleri, Unlu mamül üretimi yapan imalathaneler, pastaneler, çikolata, sakız, şekerli mamül, konserve imalathaneleri, turşu vb gıda üretim yerleri işyeri şartları, Plastik ambalaj imalathaneleri,  Metal işleme tesisleri, Tekstil Atölyeleri, Mobilya imalathaneleri, Kağıt işleme tesisleri, Matbaalar, kutu, etiket vb imalathanelerin asgari şartları, Kuaför vb güzellik salonları, Lokanta ve Kafeler, Otel, Motel, pansiyon ve apart oteller, Özel eğitim tesisleri, Oto tamir atölyeleri, her türlü mağaza ve satış yeri, marketler, kasaplar vb müesseseler işyeri ruhsatı almak zorundadırlar, Faaliyet türüne göre olması gereken  şartları yerine getirmeleri halinde işyeri ruhsatı alıma başvurusu yapabilirler.

İşyeri açma ruhsatı için gerekli evraklar

İşyeri açma ruhsatı için gerekli evraklar
İşyeri açma ruhsatı için gerekli evraklar

BELEDİYE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR

Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır

SIHHİ MÜESSESELER

Sıhhi Müessese İşyeri ruhsatı için gerekli evraklar

Sıhhi müesseseler, Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, pastahaneler, lokanta, kafeterya, berber ve kuaför, taksi durağı, kapalı açık otopark, oto galerileri, büro, her türlü satış yerleri, hamam, sauna gibi Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

SIHHI MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi – Aslının ibrazı zorunludur)
6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi – Aslının ibrazı zorunludur)
7- İmza Sirküleri (Şirket ise)
8- 1 adet fotoğraf (Şahıs ise)
9- Nüfus Cüzdan Fotokobisi (T.C. Kimlik No.)
10-İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu için) Çay ocağı, Büfe (Sandviç ve Döner Satış Yeri),Kebap Satış Yeri, Pastahane
11- Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık) (İtfaiye Uygunluk Raporu gerekli olmayan işyerlerinde )
12- Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restorant, Kuaför ve Berberlerde)

13- BEYANA DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATLARIN KONTROLÜ 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine istinaden yapılan başvurunun öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Beyan Formu
2- Yapı Kullanma İzin Belgesi veya İmar Uygunluk Yazısı(Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
3- İtfaiye Uygunluk Yazısı (Belediye İtfaiye Müdürlüğünden)
4- Kanalizasyona Bağlantı İzni Yazısı(Belediye Su İşleri Müdürlüğünden)
5- ÇED Uygunluk Yazısı(Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden)
6- Emisyon ve Deşarj İzin Belgesi(Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden)
7- Mesleki Faaliyet Belgesi Aslı(Bağlı Olduğu Odadan)
8- Esnaf Sicil Belgesi Fotokopisi(Bağlı Olduğu Odadan)
9- Ustalık Belgesi(Gerekiyor İse)
10 -Vergi Levha Fotokopisi
11- Mülk Kendisine Ait İse Tapu Fotokopisi,Değil İse Kira Kontratı
12- Kapasite Raporu(Bağlı Olduğu Odadan)
13- Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploma Fotokopisi(Gerekiyor ise)
14- Geçiş Yolu İzin Belgesi(Karayolu Bağlantısı mevcut ise)
15- Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Plan(1.sınıf GSM ise İmar İşleri Müdürlüğünden)
16- Çalışma İzin Belgesi(10 Kişi ve üzerinde eleman çalıştırıyor ve işyeri güvenliği gerektiriyor ise Bölge Çalışma Müdürlüğünden alınan İzin Belgesi)

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi – Aslının ibrazı zorunludur)
6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi – Aslının ibrazı zorunludur)
7- İmza Sirküleri (Şirket ise)
8- Mesafe Krokisi
9- Ustalık Belgesi (İçkili Restorant, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)
10- 1 Adet Fotoğraf
11- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)
12- 13- 14- İtfaiye Uygunluk Raporu

15- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)

ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Adli Sicil Kaydı
2- Nüfus Sureti (Muhtardan)
3- Sağlık Raporu (Bulaşıcığı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ AÇILMASI HALİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK MESAFE KOŞULU
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinden (İçkili Yer, Kahvehane, Kıraathane, Oyun Yeri) açılması halinde; Resmi ve Özel Okul binalarından ve İlk Orta Öğrencilerin barındığı Öğrenci Yurtları ile Ana okullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak Özel Öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

MESUL MÜDÜR
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.
Mesul Müdürlük için gerekli belgeler
1- 1 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdan örneği
3- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan)
4- Savcılıktan adli sicil belgesi
5- Ruhsat fotokopisi
6- Noterden mesul müdür sözleşmesi
7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

CANLI MÜZİK YAYINI

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden İçkili Yerlere ve Çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir.
Canlı Müzik Yayını Talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler
1- Ruhsat Fotokopisi
2- Dilekçe
3- İmza Sirküleri (Şirket ise)
4- 1 adet Fotoğraf (Şahıs ise)

Turkuaz Kart Başvurusu

Turkuaz Kart Başvurusu

Yabancı uyruklu Eğitim düzeyi, mesleki bilgisi ve deneyimi yüksek, bilim ve teknolojiye katkısı olabilecek, niteliği yüksek işgücü katagorisinde değerlendirilen, Ülke ekonomisine, Bilim ve teknolojiye, ihracata ve istihdama katkı sunabilecek yüksek nitelikli yabancı uyruklu kişiler Turkuaz Kartı alımı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilirler.

Turkuaz kart başvurusu nereye yapılır

Turkuaz Kartı başvurusu yapacak olan yabancılarda aranan kriterler.

a- Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
b- Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
c- Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,
ç- Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,
d- Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan, yabancılara verilebilir.

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır.
Yurt dışından yapılan başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.
Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilir.
Turkuaz Kart başvurusu, yurtiçi ve yurtdışından yabancı adına yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.
Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ilişkin Genel Müdürlükçe belirlenen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesiyle başvuru tamamlanır.

Turkuaz kart başvurusu için gerekli belgeler

Çalışma Bakanlığına Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:
a-Başvuru dilekçesi,
b-Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
c-Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,
ç-Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde sayılan yabancılar bakımından;

Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,
Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,
Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,
Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,
Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler ile benzeri,
belgeler içerisinden Genel Müdürlükçe belirlenerek Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanan belgeler.
Genel Müdürlük 5 inci maddede sayılan yabancılar bakımından her bir yabancı grubu için ayrı ayrı gerekli belgeleri belirlemeye, yeni belgeler eklemeye veya bu belgeleri değiştirmeye yetkilidir. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayımlanır.
Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların yurtiçinden yapacakları başvurular bakımından yabancının geçerli ikamet iznine sahip olması şartı aranmaz.

Pansiyon Turizm Belgesi

Pansiyon Turizm Belgesi

Pansiyon Turizm Belgesi
Pansiyon Turizm Belgesi

Pansiyon ruhsatı almak isteyen işletme sahipleri, Kendi tapulu binası olan kişiler veya kiralık, satılık bir binayı satın alıp pansiyon yapmak isteyen kişiler, öncelikle pansiyonlarda olması gereken asgari şartların neler olduğunu bilmesi gerekir. Pansiyon yapmak isteyenler, arsalarının imarlı veya imarsız olup olmadığını bilmelidirler. Otel Konaklama tesisi veya Pansiyon yapmak isteyen yatırımcılar, Pansiyonlarda en az 5 oda şartı olması gerektiğini bilmelidirler.

Pansiyonlar işletmesi kolay, yönetimi basit olan, fazla personel gerektirmeyen tesislerdir. Pansiyonlarda müşterilerin yemeği, işletme tarafından karşılanır veya pansiyonda yemek yapmaya müsait mutfak vardır ve müşteri kendi yemeğini yapabilir.

Pansiyonda olması gereken nitelik ve fiziki koşullar ve kapasite.
Pansiyonda Giriş holü olması gerekir.
Pansiyonda müşteriye emanet hizmeti verilmelidir, (Müşteri valiz, çanta vb eşyalarını koyacağı emanet odası)
Müşterilerin oturacağı masa sandalye olan oturma alanı, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek, yazlık tesislerde kısmen de açık da olabilen, yeterli kapasitede bir salon olmalıdır.
Müşterilerin yemek ihtiyacının işletme tarafından karşılanması halinde pansiyon mutfağında ihtiyaca göre yeterli sayıda buzdolabı, pişirme, ızgara vb mutfak donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları olmalıdır.
İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap sistemi olmalıdır.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu
Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yabancı bakıcı hizmetçi çalışma izni başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar. Yabancı bakıcı çalışma izni ve uzatma başvurusunda işveren kişinin neden yabancı çalıştırdığının haklı gerekçesi olması gerekir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü mevzuatları, yönetmelikleri ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 10’uncu maddesine göre; Çalışma izin başvurusunun Çalışma Bakanlığınca onaylanması halinde ilk başvuruda 1 yıllık çalışma izni belgesi düzenlenir. Yabancı çalışma izni evde (hasta, Yaşlı veya Çocuk) bakıcısı olarak çalışma izni düzenlenebilir. Özel teşebbüste veya diğer kurumlarda çalışacak olan ve Çalışma Bakanlığınca yapılan incelemede olumlu değerlendirilen çalışma izni başvuruları da 1 yıllık olarak düzenlenir. Yabancı çalışma izni daha sonraki yıllarda uzatma başvurusu aynı şekilde Çalışma Bakanlığına yapılır. Hasta, yaşlı ve çocuk bakıcısı yabancı uyruklu bakıcı çalışma izni veya yabancı uyruklu çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde gerekli evrakların hazır edilmesi ile çalışma izni uzatma başvurusu yapılır.

BELEDİYE İŞYERİ RUHSATI NASIL ALINIR

BELEDİYE İŞYERİ RUHSATI NASIL ALINIR

Belediye işyeri ruhsatı nasıl alınır
Belediye işyeri ruhsatı nasıl alınır

Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır: Belediye Ruhsatı Nasıl Alınır mevzuat konulu yazımızda tüm sorularınıza cevap bulacaksınız. Eğer İstanbul Bölgesinde iseniz www.isyeriruhsati.org Danışmanımız Turgay Turan Beyi arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
 2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
 3. Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
 4. Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
 5. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
 6. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
 7. Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
 8. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
 9. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
 10. Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
 11. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
 12. Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
 13. Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
 14. Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.
 15. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

Belediye ruhsatı nasıl alınır
Belediye ruhsatı nasıl alınır

Belediye ruhsat başvuru evraklar

01) Şahısların Belediye Ruhsat Başvurusu nasıl yapılır ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır ve gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Başvuru Beyan Formu,
 • Maliye vergi levhası fotokopisi,
 • İşletme sahibiyse tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Esnaf oda kaydı veya ticaret odası kaydı,
 • Ustalık belgesi (Ustalık gerektiren iş kollarından )
 • Kimlik fotokopisi,
 • Yapı kullanma izin belgesi, yapı kullanma izin belgesi olmayan yerlerden
  yapı ruhsatı (12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan binalardan mutlaka
  iskân belgesi istenir.)
 • İtfaiye raporu (Gereken yerlerden Müdürlüğümüzce online olarak ilgili
  kurumdan talep edilmektedir)
 • 2 adet fotoğraf,                                                                                                                           2) Şirket ise ilave olarak:
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza Sirküsü

Belediye işyeri ruhsatı nasıl alınır? mevzuatlar çerçevesinde gerekli olan belgeler ve işlemlerin ne şekilde başvurulacağı sorularınıza cevaplar için İstanbul Bölgesinde iseniz arayınız. Diğer İllerde lütfen Bulunduğunuz Bölgedeki Belediyeyi arayınız.

Asansör ruhsatı nereden alınır

Asansör ruhsatı nereden alınır

Asansör ruhsatı nereden alınır
Asansör ruhsatı nereden alınır

Bulunduğunuz bölgedeki İlçe Belediyesine başvuru yaparak asansör ruhsatı talebinde bulunabilirsiniz. Mevzuatlar ve yönetmelikler ile belirlenmiş olan Asansör tescil belgesi işlemleri için gerekli olan şartlar ve gerekli olan belgeler aşağıda kısaca yazılmıştır.

Belediye Ruhsat Başvurusu ile ilgili servis Asansör belgelendirme müracaatlarını değerlendirir iken Asansörleri şu şeklide tanımlar ve Asansör tescil belgesi işlemlerinde sırası ile Asansörlerde uyulması gereken koşulların yerine getirilip getirilmediğine bakarlar. Asansörler, yürüyen merdivenler, yürüyen yol gibi donanımların ruhsat başvuru işlemlerini denetlerler ve asansörleri gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek, Belediyeye yapılan asansör ruhsatı başvurularını değerlendirip ona göre ruhsat düzenlemesi yapılır. Ayrıca Belediyeler Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparlar ve asansör muayene raporu düzenlerler.

Asansör ruhsatı nasıl alınır

Asansör ruhsatı nasıl alınır
Asansör ruhsatı nasıl alınır

Asansör ruhsatı başvuru dosyasında Sanayi Sicil Belgesi gereklidir. Sanayi Sicil Belgesi ise işlemleri Bilim ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinden yürütülmektedir. Asansör ruhsat başvurusunda Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu gereklidir.

Asansör işletme ruhsatı nasıl alınır konulu yazımızda devam eden gerekli evraklar ile ilgili olarak AT/AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti ve ayrıca Bilim ve Teknoloji Bakanlığından Garanti Belgesi, Türk Standartları Enstitüsü TSE hizmet yeterlilik belgesi vb bir çok belgeye ihtiyaç vardır.

Turizm Sektöründe Bulunan Tesislerde Asansör düzenlemesi  mevzuata göre şu şekildedir. Asansör kullanımı zorunlu olan tesislerde, asansörün ulaştığı kattan aşağı veya yukarı doğru müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısı; bir, iki ve üç yıldızlı oteller için en fazla üç, dört yıldızlı oteller için en fazla iki, beş yıldızlı oteller için ise en fazla bir olması durumunda bu katlar için asansör aranmaksızın müşteri merdiveni kullanımı işlev ve yöre özellikleri göz önünde bulundurularak kabul edilebilir. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunur.

 Asansör Garanti Belgesi Ruhsatı

Garanti Belgesi Satış Sonrası Hizmetler ve Yetkili Servis ile İlgili Şartlar

 1. Asansör monte eden piyasaya arz ettiği yeni asansöre ilişkin olarak ek-4’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde garanti belgesini düzenlemek zorundadır.
 2. Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir.
 3. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde değiştirilecek aksam veya parça iki yıldan az olmamak üzere garanti edilir.
 4. Garanti belgesinde tanımlanacak olan azami tamir süresi on beş günden fazla olamaz. Bina sorumlusunun garanti kapsamında yapacağı ücretsiz onarım talebi, azami tamir süresi içinde asansör monte eden tarafından yerine getirilir.
 5. Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen her yeni asansöre yönelik garanti süresi boyunca sunulacak olan bakım hizmeti, bina sorumlusunun başka bir asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalayacağını beyan etmemesi durumunda, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından verilir.
 6. Bina sorumlusunun garanti süresi içerisinde bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalaması, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte edenin garanti ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırır.
 7. Garanti süresi içerisinde bakım ücreti ile ilgili şartlar, asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında imzalanacak olan asansör yapım sözleşmesinde belirlenir.

Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler

Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler
Asansör ruhsatı almak için gerekli belgeler

Asansör ruhsatlandırılması süreci Belediyelerin Ruhsat Müdürlükleri aracılığı ile yürütülür Asansör tescil belgesi işlemleri ile ilgili gerekli belgeler aşağıda sırası ile yer almaktadır.

Asansör ruhsatı için gerekli belgeler

 • Sanayi Sicil Belgesi,
 • Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,
 • AT /AB uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,
 • Garanti belgesi,
 • TSE hizmet yeterlilik belgesi,
 • Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansörü yapan firmaya kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,
 • İlk periyodik kontrol raporu,
 • TSE tarafından düzenlenmiş asansör periyodik kontrol raporu, Kontrol sonuç değerlendirmesi uygun işaretlenmiş olması gerekmektedir.
 • CE belgesi,
 • 3 takım proje( Makine ve Elektrik Mühendisleri odasınca onaylı),
 • Mühendislerin SMM belgesi,
 • Yapı Ruhsatı Sureti.

Asansör Firmalarının tescil alabilmeleri için almaları zorunlu bir belgedir. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

Turizm Tesislerinde Bedensel Engelliler

Turizm Tesislerinde Bedensel Engelliler

urizm Tesislerinde Bedensel Engelliler
Turizm Tesislerinde Bedensel Engelliler

Otellerde Lokantalarda vb Turizm tesislerinde Bedensel özürlüler için düzenlemeler, Toplam kapasitesi seksen oda ve üzerinde olan oteller ile tatil köylerinde en az bir oda olmak üzere toplam oda kapasitesinin yüzde biri oranında odada, ayrıca tesis girişi, genel tuvaletler ile en az bir adet yeme- içme ünitesinde, mola noktaları, temalı parklar ile eğlence merkezlerinde ise kendi türlerinin asgari niteliklerinde belirtilen şekilde bedensel özürlülerin kullanımına uygun düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir.

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

Belediyelerin ruhsat başvuruları, Müdürlüğün müracaatları  değerlendirme kriterleri, Lokanta, Fabrika, Otel, Kreş, Depo vb işyerleri için ruhsat nasıl alınır, Şirketlerin başvuruları nasıl yapılır eğer  işletme veya fabrika şahıs ise nasıl başvuru yapılacağı, Lokanta, Cafe vb tesis ise nasıl başvuru yapacağı gibi konuları işleyeceğiz.

Belediyeler işyerlerinin kanun ile belirlenmiş iş dallarına göre ve bulundukları bölgedeki koşullara göre bir çok detay hakkında bilgi ve belge ile işyerlerinin ruhsat başvurularını değerlendirir.

BELEDİYE İŞYERİ AÇMA RUHSATI NASIL ALINIR

Belediyelerin sınırları içerisinde açılan işyerlerinin ruhsatlandırılması işyerinin faaliyet konusuna göre yapmış olduğu için niteliği ve işyerinin niteliklerine bakılır. Belediye Ruhsat Başvurusu işlemleri ile ilgili yönetmelik ve ruhsat düzenlemesinde aranan şartlar kriterler konulu yazımızdır. 3572 Sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden, Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırma, Denetleme ve Takip hizmetlerini yürütmek, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, Bilimsel ve Teknolojik gelişmelerden yararlanarak İmar Planları çerçevesinde Modern ve Kalite Kent oluşumunda yönlendirici görevleri yapmaktır. Ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılarak haksız rekabetin önüne geçmeye ve mükellefler arasında ayırım yapmadan ruhsat verilmesi sağlanmaktadır.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere Belediye Ruhsat Müdürlüğüne başvuran Sıhhi, Gayrisıhhi müesseselerin ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri yönden kontrollerini yapmak; yasa ve yönetmelikler kapsamında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek Belediyelerin öncelikli amacıdır Bu amaç çerçevesinde Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan insan sağlığına zarar veren, çevreyi estetik açıdan kirleten ve gürültü kirliliği oluşturan tüm unsurları bertaraf ederek, toplum sağlığını korumak, daha güvenli, yasalara uygun bir kent inşa edilmesine katkı sağlamaktır. Bu gaye ile Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı alımı için gerekli şartlar ve koşullar sağladığında Belediye ruhsat başvurusu olumlu neticelenir.

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu işlemlerinde ilk başvurular 1 yıl süreli olarak çalışma izni verilir, Daha sonraki yıllarda çalışma izni uzatma başvurusu değerlendirmelerinde 2 yıl olarak çalışma izni uzatılır ve bir sonraki yılda ise 3 yıl olarak çalışma izni süre uzatma belgesi düzenlenmektedir.
Yabancı çalışma izni uzatma işlemi başvurusu Bakanlık yetkili uzmanlarında değerlendirilir ve gerekli belgeler eksik değil ise ve kriterlere uygun ise genelde olumlu olarak uzatma başvurusu sonuçlanır.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Elektronik

Yabancıların çalışma izni uzatma başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının e devlet elektronik sisteminden e imza ve KEP hesabı ile gerekli belgelerin sisteme taratma işlemi yapılarak çalışma izni uzatma başvurusu yapılabilmektedir.
Evlerde Hasta bakımı, çocuk bakımı ve ileri yaşlı bakımı ile ilgili yabancı bakıcı çalışma izni uzatma işlemleri aynı şekilde elektronik sistemde e-imza ve KEP hesabı ile yapılmaktadır.

Çalışma izni Uzatma Başvurusunda İstenilen Belgeler

YABANCI PERSONEL EVRAKLARI

Pasaport Fotoğraflı Sayfa ve En son giriş yaptığı sayfa
Diploma Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Suret
Çalışma İzin belgesi
1 Adet Biyometrik fotoğraf

ŞİRKET EVRAKLARI
Kuruluş ve son sermaye ticaret sicil gazetesi
İmza sirküsü
Vergi levhası
En Son Yıl Bilanço ve Gelir tablosu Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Onaylı ıslak mühür imzalı
SGK sigorta 1 aylık hizmet dökümanı ve tahakkuk fişi
Ticaret Odası Faliyet Belgesi
Vergi ve Sigorta Bocu Yoktur yazısı
E-İmza ve KEP Hesabı bilgisi

Not: Bu evrakları scanner ile taratıp turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com adresime gönderirseniz; Belirli süreli iş sözleşmesini hazırlayıp size tekrar e-mail olarak gönderirim işveren ve yabancı personel imzalar; Bize e-mail olarak gelmiş olan yukarıda listede belirttiğimiz belgeler ile Çalışma Bakanlığı işlemlerinizi yapabiliriz.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla
Turgay Turan
Genel Koordinatör
05337667060

Belediye işyeri açma ruhsatı, İşyeri ruhsatı için istenen belgeler, İşyeri açma ruhsatı için gerekli belgeler